Умум­жа­моа ҳи­со­би­да би­рин­чи

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Ка­ратэ

Са­марқанд шаҳри­да ка­ратэ бўй­и­ча ниҳо­я­си­га ет­ган “Samarkand Open” халқа­ро му­со­бақа­си­да ўз­бе­ки­стон­лик спорт­чи­лар умум­жа­моа ҳи­со­би­да би­рин­чи ўрин­ни эгал­ла­ди.

Тур­нир­да ҳа­мюрт­ла­ри­м­из­дан та­шқа­ри АҚШ, То­жи­ки­стон, Қи­рғи­зи­стон, Қо­зоғи­стон­дан таш­риф бу­юр­ган спорт­чи­лар, жа­ми 700 на­фар ка­рат­э­чи қат­на­ш­ди. Му­со­бақа якун­ла­ри­га кў­ра, Ўз­бе­ки­стон тер­ма жа­мо­аси­дан кей­ин­ги ик­кин­чи ўрин­ни АҚШ ва­кил­ла­ри қўл­га ки­рит­ди. Учин­чи ўрин то­жи­ки­стон­лик ка­рат­э­чи­лар­га на­сиб қил­ди. Таъ­кид­лаш ке­р­ак­ки, аме­ри­ка­лик ка­рат­э­чи­лар илк ма­ро­та­ба Ўз­бе­ки­стон­да таш­кил эти­л­ган му­со­бақа­да иш­ти­рок эти­ш­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.