“Capital realtor group” МЧЖ очиқ аукцион сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“Capital realtor group” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон фи­ли­а­ли­га Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш қў­ми­та­си­нинг 2018 йил 23 фев­раль кун­ги 35-П-буй­руғи ва Мўй­ноқ ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 13 фев­раль кун­ги 02/147-қа­ро­ри­га Мўй­ноқ ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг ўрин­боса­ри­нинг 2018 йил 13 кун­ги 03/190-ха­ти­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қилиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қилиш бўй­и­ча Қо­рақал­поғи­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Мўй­ноқ ту­ма­ни­дан 260 (ик­ки юз ол­т­миш) до­на ер участ­ка­ла­ри аукцион сав­до­лар­га қўй­ил­моқ­да:

Мўй­ноқ ту­ма­ни, До­слык МФЙ, Ка­зак­ба­ев кў­ча­си бўй­и­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Тал­лы озек МФЙ, Уб­би­ни­я­зов кў­ча­си бўй­и­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 28, 30-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, До­слык МФЙ, Бер­дах кў­ча­си бўй­и­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 39, 40ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Уш­сай ОФЙ, Уш­сай ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Уш­сай ОФЙ, Ток­мак ата ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Тик озек ОФЙ, Тик озек ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Бо­за­тау ОФЙ, Ша­гыр­лы ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Бо­за­тау ОФЙ, Тал­лык ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Бо­за­тау ОФЙ, Кып­шак­дарья ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Бо­за­тау ОФЙ, Ка­ра­жар ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ма­де­ли ОФЙ, Ше­ге ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ма­де­ли ОФЙ, Пор­лы­тау ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 183,184,185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ҳа­ким ата ОФЙ, До­слык ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ҳа­ким ата ОФЙ, Али ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ка­зак­дарья ОФЙ, Ка­зак­дарья ову­ли­дан ту­рар жой қу­риш учун ажра­ти­л­ган, ҳар би­ри­нинг май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260-ер участ­ка­ла­ри. Ҳар би­ри­нинг бо­шланғич нар­хи – 25 100 сўм.

Аукцион сав­до 2018 йил 30 ав­густ куни со­ат 12.00 да Мўй­ноқ ту­ма­ни ҳо­ки­ми­я­ти­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Сав­до­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­лар­ни қа­бул ки­лиш 2018 йил 29 ав­густ куни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Маз­кур ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 30 ав­густ кун­ги аукцион сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, улар­ни со­тиш юза­си­дан ўт­ка­зи­ла­ди­ган та­к­ро­рий аукцион сав­до 2018 йил 2 ок­тябрь, 2 но­ябрь ва 3 де­кабрь кун­ла­ри со­ат 12.00 да юқо­ри­да қайд қи­лин­ган ман­зил­да ўт­ка­зи­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Та­к­ро­рий сав­до­да қат­на­шиш учун ари­за­лар­ни қа­бул қилиш 2018 йил 28 сен­тябрь, 1 но­ябрь ва 30 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун иш­ти­рок­чи­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қилиш, маз­кур ха­бар­но­ма чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ҳаф­та­нинг пай­шан­ба ва жу­ма кун­ла­ри Мўй­ноқ ту­ма­ни, Ажи­ни­яз кў­ча­си, 86-уй­да жой­ла­ш­ган Мўй­ноқ ту­ма­ни ар­хи­тек­ту­ра бў­ли­ми­да ва ҳаф­та­нинг қолган рас­мий иш кун­ла­ри Ну­кус шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 122-уй­да со­ат 10.00 да 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Туш­лик 13.00 дан 14.00 га­ча.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич нарх­и­нинг 100 фо­из миқ­до­ри­дан кам бўл­ма­ган за­ка­лат пу­ли­ни “Capital Realtor Group” МЧЖ Қо­рақал­поғи­стон фи­ли­а­ли­нинг “Ка­пи­тал­банк” АТБ Ну­кус фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: № 20208000904927571009, МФО 01038, СТИР 207126662.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун­лик муд­дат мо­бай­ни­да ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Аукцион сав­до­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аукцион сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аукцион сав­до­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­порт нус­ха­си; – хо­ри­жий давлат юри­дик шах­сла­ри – улар­нинг Давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, таъ­сис­чи­лар рўй­ха­ти ва уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий давлат фуқа­ро­ла­ри – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– аукцион сав­до ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли­ни тўла­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: (+998 61) 222-83-41. www.realtgroup.uz. Ли­цен­зия: RR-0017.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.