Нав­бат­да­ги ға­ла­ба

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Жаҳон рин­гла­ри­да про­фес­си­о­нал бокс­чи­миз эри­ша­ёт­ган ютуқлар ҳақи­да мун­та­зам ха­бар бе­риб бо­ря­п­миз.

Куни ке­ча яна бир чарм қўлқоп уста­миз Улуғ­бек Со­би­ров ринг­га кўта­рил­ди. Уш­бу баҳ­сда ун­га фи­лип­пин­лик Ден­нис Па­дуа рақи­б­лик қил­ди. Эъ­ти­бор­ли­си, ҳа­мюр­ти­миз жан­г­нинг илк ра­ун­ди­да­ёқ ўзи­нинг кет­ма-кет зар­ба­ла­ри эва­зи­га рақи­би­ни но­ка­ут­га учрат­ди.

Ке­ча­ги баҳс­ни ҳам қў­шиб ҳи­со­б­ла­ган­да Улуғ­бек шу кун­га қа­дар про­фес­си­о­нал рин­г­да ол­ти­та жанг ўт­каз­ди ва бар­ча­си­да ға­ла­ба қо­зон­ди. Алоҳи­да таъ­кид­лаш ло­зим­ки, жан­глар­нинг тўрт­та­си­ни у муд­да­ти­дан ол­дин якун­ла­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.