Мей­ве­зер­нинг спорт зал­ла­ри Б

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

окс бўй­и­ча беш ва­зн то­и­фа­си­да со­биқ жаҳон чем­пи­о­ни Флойд Мей­ве­зер бу­тун ду­нё бўй­лаб ўзи­нинг но­ми би­лан ата­лув­чи 500 та спорт за­ли қу­риш­ни ре­жа­ла­ш­тир­моқ­да.

Му­та­хас­сислар­нинг таъ­кид­ла­ши­ча, ҳар бир зал­ни бар­по қилиш учун 200 минг, улар­ни спорт ан­жом­ла­ри би­лан таъ­мин­лаш учун 70 минг дол­лар­дан ма­б­лағ ке­рак бўла­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.