Рақо­бат­бар­дош ме­бель ва эши­клар

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ - Жо­ни­бек ҚЎЗИМУРОДОВ (су­рат), Ўза.

Сур­хон­да­рё­лик Ҳу­мо­юн Те­ми­ров из­ла­нув­чан ёш тад­бир­кор­лар­дан. У Бой­сун ту­ма­ни­да “Жас­ми­на-ра­ма­зон” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­ни таш­кил этиб, за­мо­на­вий ме­бель ва эши­клар ясаш­ни йўл­га қўй­ган. Си­фа­ти хо­ри­жий маҳ­су­лот би­лан тен­гла­ша ола­ди­ган ме­бель ва эши­клар 4 на­фар қў­ли гул уста то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­моқ­да. Кор­хо­на маҳ­су­ло­ти на­фақат ту­ман, бал­ки ви­ло­ят­да ҳам ха­ри­дор­гир.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.