Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги “Тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун тан­лов асо­си­да ер участ­ка­ла­ри бе­риш та­ри­бот­ла­ри­ни ва қу­ри­лиш учун рух­сат­но­ма­лар олиш тар­ти­би­ни яна­да та­ко­мил­ла­ш­ти­риш чо­ра-тад­бир­ла­ри тўғри­си­да”ги 285-қа­ро­ри­га асо­сан

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Хо­но­бод шаҳри 1. Хо­но­бод шаҳри, Ян­ги ҳа­ёт МФЙ, Ча­ман­зор кў­ча­си 400 кв.метр­дан ибо­рат 1 та ер май­до­ни­га Ма­зар ишлаб чиқа­риш шо­хоб­ча­си ва савдо дўко­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 560 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 570 000 сўм. 2. Хо­но­бод шаҳри, Хи­дир­ша МФЙ, Бах­ши кў­ча­си 400 кв.м.дан ибо­рат ҳам­мом қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 560 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 570 000 сўм.

Хў­жа­о­бод ту­ма­ни 1. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Ян­ги ҳа­ёт МФЙ, Ит­ти­фоқ мас­си­ви 400 кв.м. дан ибо­рат ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 426 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 600 000 сўм. 2. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Шаҳри­хон­сой МФЙ, “Ит­ти­фоқ” мас­си­ви 3000 кв.м.дан ибо­рат ти­кув­чи­лик це­хи шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 3 195 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 3 500 000 сўм. 3. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Са­но­ат­чи­лар МФЙ, “М.ма­ди­ё­ров” мас­си­ви 1500 кв.м.дан ибо­рат ти­кув три­ко­таж би­но­си ом­бор­хо­на шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 1 597 500 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 1 700 000 сўм. 4. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Ма­нак МФЙ, Ҳам­за мас­си­ви 500 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 532 500сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 700 000 сўм. 5. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Чим­бу­лоқ МФЙ, “Ўз­бе­ки­стон” мас­си­ви 2000 кв.м.дан ибо­рат маҳал­ла гу­за­ри, чой­хо­на ва ма­и­ший хиз­мат шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 2 130 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 2 300 000 сўм. 6. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Ма­нак МФЙ, Ҳам­за мас­си­ви 4500 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­ла­ри ва спорт ком­плек­си шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 4 792 500 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 5 000 000 сўм. 7. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Беш­ка­рам МФЙ 300 кв.м.дан ибо­рат ти­кув три­ко­таж шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 319 500 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 400 000 сўм. 8. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Чим­бу­лоқ МФЙ 500 кв.м.дан ибо­рат чой­хо­на ва ма­и­ший хиз­мат шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 532 500 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 580 000 сўм. 9. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Ма­нак МФЙ, Ҳам­за мас­си­ви 1500 кв.м.дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат шо­хоб­ча­ла­ри шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 1 597 500сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 1 800 000 сўм. 10. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Чи­роқ­чи МФЙ, Ҳам­за мас­си­ви 3000 кв.м.дан ибо­рат ти­кув це­хи шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 3 195 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 3 300 000 сўм. 11. Хў­жа­о­бод ту­ма­ни, Ян­ги ҳа­ёт МФЙ Ит­ти­фоқ мас­си­ви 1000 кв.м.дан ибо­рат спорт ма­жмуа­си ва ми­ни фўт­бол ўй­ин­гоҳи шо­хоб­ча­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 1 065 000 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 1 500 000 сўм.

Пах­та­о­бод ту­ма­ни 1. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Наврўз МФЙ 300 кв.м.дан ибо­рат маҳал­ла гу­за­ри қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 319 572 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 2. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 426 096 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 3. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Мустақил­лик МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат маҳал­ла гу­за­ри қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 426 096 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 4. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Қа­шқир МФЙ 80 кв.м.дан ибо­рат гў­зал­лик са­ло­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 85 219 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 5. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Чор­су МФЙ 80 кв.м.дан ибо­рат гў­зал­лик са­ло­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 85 219 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 6. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Ан­ди­жон МФЙ 500 кв.м.дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 532 620 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 600 000 сўм. 7. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Ан­ди­жон МФЙ 287 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 305 724 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 8. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Ан­ди­жон МФЙ 287 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 305 724 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 9. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Маъ­ри­фат МФЙ 200 кв.м.дан ибо­рат савдо дўко­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 213 048 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм. 10. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Маъ­ри­фат МФЙ 200 кв.м.дан ибо­рат гў­зал­лик са­ло­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 213 048 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм. 11. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Маъ­ри­фат МФЙ 200 кв.м.дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 213 048 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм. 12. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Кўк­тўн­лик МФЙ 100 кв.м.дан ибо­рат савдо дўко­ни қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 106 524 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 150 000 сўм. 13. Пах­та­о­бод ту­ма­ни, Нур­ди­ёр (Со­биқ Ёлғиз­боғ) МФЙ 100 кв.м.дан ибо­рат 1-қа­ва­ти савдо дўко­ни ва ма­и­ший хиз­мат, до­ри­хо­на, 2-қа­ва­ти че­вар­чи­лик учун бо­шланғич баҳо­си – 213 048 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм.

Қўрғон­те­па ту­ма­ни 1. Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Са­вай қи­ш­лоғи, Нав­баҳор МФЙ 200 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 149 560 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 215 000 сўм. 2. Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Қўрғон­те­па қи­ш­лоғи, Деҳқо­но­бод МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 299 120 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 500 000 сўм. 3. Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Қў­ш­те­па МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­ший хиз­мат би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 299 120 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 400 000 сўм 4. Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Эшонқи­ш­лоқ МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат ма­и­ший хиз­мат шо­хоб­ча­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 426 000сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 435 000 сўм. 5. Қўрғон­те­па ту­ма­ни, Са­вай қи­ш­лоғи, Ян­ги бў­стон МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат ти­кув­чи­лик це­хи қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 299 120 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм.

Ба­лиқ­чи ту­ма­ни 1. Ба­лиқ­чи ту­ма­ни, Фай­зо­бод МФЙ 200 кв.м.дан ибо­рат ду­рад­гор­чи­лик уста­хо­на­си би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 213 400 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм. 2. Ба­лиқ­чи ту­ма­ни, Серқу­ёш МФЙ 80 кв.м.дан ибо­рат че­вар­чи­лик би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 85 360 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 100 000 сўм. 3. Ба­лиқ­чи ту­ма­ни, Ну­раф­шон МФЙ 1600 кв.м.дан ибо­рат маҳал­ла гу­за­ри, савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш би­но­ла­ри қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 1 707 200 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 1 750 000 сўм. 4. Ба­лиқ­чи ту­ма­ни, Пол­вон­кўл МФЙ 400 кв.м.дан ибо­рат ёғоч­ни қай­та ишлаш уста­хо­на­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 426 800сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 450 000 сўм. 5. Ба­лиқ­чи ту­ма­ни, На­сир­ди­но­бод МФЙ 220 кв.м.дан ибо­рат савдо ва ма­и­и­шй хиз­мат кўр­са­тиш би­но­си қу­риш учун бо­шланғич баҳо­си – 234 740 сўм, со­ти­лиш баҳо­си – 300 000 сўм.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.