ОКМК – кубок соҳи­би

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Фарғо­на­да жо­рий йи­л­ги Ўз­бе­ки­стон ку­бо­ги­нинг фи­нал учра­шу­ви бў­либ ўт­ди. Ун­да Ол­ма­лиқ­нинг ОКМК ҳам­да Тош­кент­нинг “Пах­та­кор” жа­мо­ала­ри ўза­ро баҳс олиб бо­ри­ш­ди. Учра­шув кес­кин ку­рашлар ости­да ўти­ши тах­мин қи­лин­ган­ди. Чун­ки ғо­либ мам­ла­кат ку­бо­ги эга­си бў­лиш бир­га, Осиё чем­пи­он­лар ли­га­си са­ра­лаш босқи­чи­га ҳам йўл олар­ди.

Ўй­ин ку­ти­л­га­ни­дек қизғин кеч­ди. Ол­ма­лиқ­ли­клар шу пайт­га­ча бир неча бор мам­ла­кат ку­бо­ги­ни қўл­га ки­рит­ган та­жри­ба­ли “Пах­та­кор”ни 3:1 ҳи­со­би­да мағлу­би­ят­га учрат­ди. Шун­дай қи­либ, ОКМК ҳам кубок, ҳам йўл­лан­ма эга­си­га ай­лан­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.