Куч­ли­лар аниқлан­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Тош­кент­да стол тен­ни­си бўй­и­ча ўт­ка­зи­л­ган Ўз­бе­ки­стон чем­пи­о­на­ти­да юр­ти­миз­нинг тур­ли ҳу­д­уд­ла­ри­дан кел­ган 150 на­фар­га яқин спорт­чи иш­ти­рок эт­ди ва қизғин кеч­ган баҳслар­дан сўнг ғо­ли­б­лар но­ми маъ­лум бўл­ди.

Эр­ка­клар ўр­та­си­да­ги як­ка­лик баҳсла­ри­да Зоҳид Кен­жа­ев, Эл­мурод Хо­лиқов, Қут­би­дил­ло Те­ша­бо­ев ва Ста­ни­слав Тян ға­ла­ба қо­зон­ди. Аёл­лар­нинг як­ка­лик бел­ла­шувла­ри­да эса Рим­ма Гуфра­но­ва, Ро­за­ли­на Ҳо­жи­е­ва, Меҳри­ни­со Норқу­ло­ва ҳам­да Ка­ми­ла Хо­лиқо­ва ғо­либ ва соврин­дор­лар қа­то­ри­дан жой ол­ди.

Жуфт­лик баҳсла­ри­да Зоҳид Кен­жа­ев ва Ста­ни­слав Тян, аёл­лар ўр­та­си­да Рим­ма Гуфра­но­ва ҳам­да Ро­за­ли­на Ҳо­жи­е­ва тан­дем­ла­ри ол­тин ме­дал­ни қўл­га ки­рит­ди.

Му­со­бақа­нинг ара­лаш бел­ла­шувла­ри­да З.кен­жа­ев ва М.маг­ди­е­ва ду­э­ти шоҳ­су­па­нинг энг юқо­ри поғо­на­си­га кўта­рил­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.