Пол­вон хо­тин-қиз­лар бел­ла­шу­ви

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

1-2 де­кабрь кун­ла­ри Тош­кент шаҳри­да­ги “Ди­на­мо” спорт клу­би­да аёл­лар ку­ра­ши бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон ку­бо­ги му­со­бақа­ла­ри ўт­ка­зи­ла­ди.

Тур­нир­да рес­пуб­ли­ка­миз­нинг тур­ли ҳу­д­уд­ла­ри­дан 100 на­фар­га яқин спорт­чи иш­ти­рок эти­ши ку­тил­моқ­да. Му­со­бақа­лар ик­ки ёш то­и­фа­си­да – 1999-2001 йил­лар­да туғи­л­ган спорт­чи­лар ва кат­та­лар ўр­та­си­да ўт­ка­зи­ла­ди. Ҳар ик­ки йў­на­ли­ш­да ҳам 10 та ва­зн то­и­фа­си­да бел­ла­шувлар таш­кил қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.