Хаво­тир­га асос йўқ...ми?

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Кей­ин­ги пайт­лар­да 2020 йил­да То­ки­о­да ўта­ди­ган Олим­пи­а­да дасту­ри­дан бокс му­со­бақа­ла­ри чиқа­риб ташла­ни­ши ҳақи­да тур­ли гап-сўз­лар ку­чай­ган, ХОК эса Халқа­ро ҳа­вас­кор­лар бокс фе­де­ра­ци­я­си­нинг Олим­пи­а­да-2020 до­ира­си­да­ги бар­ча ре­жа­ла­ри­ни муз­ла­тиб қўй­ган­ди.

Халқа­ро олим­пия қў­ми­та­си пре­зи­ден­ти То­мас Бах ХОК ижроқў­ми­нинг То­кио шаҳри­да ўт­ган йиғи­ли­ши­дан кей­ин таш­кил эти­л­ган мат­бу­от ан­жу­ма­ни­да шу гап-сўз­лар­га ой­дин­лик ки­рит­ди.

“Биз бокс тур­ни­ри­нинг То­кио Олим­пи­а­да­си дасту­ри­да бў­ли­ши­ни хоҳлай­миз ва бу­нинг учун бор им­ко­ни­я­ти­миз­ни иш­га со­ла­миз. Бу­тун ду­нё бокс­чи­ла­ри, бун­дан хаво­тир ол­ман­глар”, де­ди Бах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.