“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ -

Ким ош­ди сав­до­га “Ixtisoslashgan Shahrixon Qurilish” ИКТХКНИНГ 2018 йил 4 де­кабр­да­ги 32-рақам­ли алоқа ха­ти­га асо­сан Шаҳри­хон ту­ма­ни, Мул­ла­бой МФЙ, Шаҳри­хон шоҳкў­ча­си ва Амир Те­мур кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган “Деҳқон бо­зор”ининг савдо ма­жмуа би­но­ла­ри­ни жум­ла­дан:

1. Деҳқон бо­зо­ри 0001-ли­тер­да­ги 339,77 кв.м.дан ибо­рат савдо ма­жмуа­си­нинг 2-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган, жум­ла­дан: савдо хо­на­си (1) – 18,74 кв.м. – 84 904 439 сўм, савдо хо­на­си (2) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм, савдо хо­на­си (3) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм, савдо хо­на­си (4) – 38,08 кв.м. – 172 527 270 сўм, савдо хо­на­си (6) – 38,08 кв.м. – 172 527 270 сўм, савдо хо­на­си (7) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм, савдо хо­на­си (8) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм, савдо хо­на­си (9) – 18,74 кв.м. – 84 904 439 сўм, савдо хо­на­си (10) 50,58 кв.м. – 229 160 433 сўм, савдо хо­на­си (11) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм.

2. Деҳқон бо­зо­ри 0002-ли­тер­да­ги 406,16 кв.м.дан ибо­рат савдо ма­жмуа­си­нинг 1-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган, жум­ла­дан: савдо хо­на­си (7) – 87,98 кв.м. – 672 569 582 сўм, савдо хо­на­си (8) – 87,98 кв.м. – 672 569 582 сўм, савдо хо­на­си(9) – 87,98 кв.м. – 672 569 582 сўм, савдо хо­на­си (10) – 75,69 кв.м. – 578 617 773 сўм, савдо хо­на­си (11) – 66,53 кв.м. – 508 593 479 сўм.

Деҳқон бо­зо­ри 0002-ли­тер­да­ги 441,37 кв.м.дан ибо­рат савдо ма­жмуа­си­нинг 2-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган, жум­ла­дан: савдо хо­на­си (1) – 52,65 кв.м. – 238 538 366 сўм, савдо хо­на­си (2) – 53,69 кв.м. – 243 250 235 сўм, савдо хо­на­си(3) – 35,70 кв.м. – 161 743 963 сўм, савдо хо­на­си (4) – 34,81 кв.м. – 157 711 691 сўм, савдо хо­на­си (5) – 34,81 кв.м. – 157 711 691 сўм, савдо хо­на­си(6) – 19,18 кв.м. – 86 897 737 сўм, савдо хо­на­си (7) – 49,56 кв.м. – 224 538 678 сўм, савдо хо­на­си (8) – 36,3 кв.м. – 164 462 349 сўм, савдо хо­на­си (9) – 19,34 кв.м. – 87 622 640 сўм, савдо хо­на­си (10) – 35,11 кв.м. – 159 070 884 сўм, савдо хо­на­си (11) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм, савдо хо­на­си (12) – 35,11 кв.м. – 159 071 230 сўм.

3. Деҳқон бо­зо­ри 0004-ли­тер­да­ги 584,48 кв.м.дан ибо­рат савдо ма­жмуа­си­нинг 1-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган, жум­ла­дан: савдо хо­на­си (1) – 141,13 кв.м. – 1 025 117 639 сўм, савдо хо­на­си (5) – 94,41 кв.м. – 685 738 958, савдо хо­на­си (6) – 87,98 кв.м. – 639 035 203 сўм, савдо хо­на­си (7) – 162,23 кв.м., савдо хо­на­си (8) – 32,48 кв.м., савдо хо­на­си (9) – 21,17 кв.м., савдо хо­на­си (10) – 13,03 кв.м. – жа­ми вий­ма­ти – 1 662 668 200 сўм.

Деҳқон бо­зо­ри 0004-ли­тер­да­ги 562,63 кв.м.дан ибо­рат савдо ма­жмуа­си­нинг 2-қа­ва­ти­да жой­ла­ш­ган – 3 088 560 000 сўм, жум­ла­дан: савдо хо­на­си (1) – 16,64 кв.м. – 91 340 487 сўм, савдо хо­на­си (2) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (3) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (4) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (5) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (6) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (7) – 21,72 кв.м. – 119 225 684 сўм, савдо хо­на­си (8) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (9) – 35,11 кв.м. – 192 726 232 сўм, савдо хо­на­си (10) – 16,07 кв.м. – 88 211 636 сўм, савдо хо­на­си (11) – 13,88 кв.м. – 76 190 262 сўм, савдо хо­на­си (12) – 17,93 кв.м. – 98 421 570 сўм, савдо хо­на­си (13) – 17,93 кв.м. – 98 421 570 сўм, савдо хо­на­си (14) – 9,91 кв.м. – 54 398 090 сўм, савдо хо­на­си (15) – 16,52 кв.м. – 90 681 782 сўм, савдо хо­на­си (16) – 17,11 кв.м. – 93 920 417 сўм, савдо хо­на­си (17) – 16,52 кв.м. – 90 681 782 сўм, савдо хо­на­си (18) – 17,7 кв.м. – 97 159 052 сўм, савдо хо­на­си (19) – 11,54 кв.м. – 63 345 506 сўм, савдо хо­на­си (20) – 20,87 кв.м. – 114 559 854 сўм, савдо хо­на­си (21) – 20,87 кв.м. – 114 559 854 сўм, савдо хо­на­си (22) – 16,15 кв.м. – 88 650 773 сўм, савдо хо­на­си (23) – 15,24 кв.м. – 83 655 590 сўм, савдо хо­на­си (24) – 19,7 кв.м. – 108 137 476 сўм, савдо хо­на­си (25) – 19,7 кв.м. – 108 137 476 сўм, савдо хо­на­си (26) – 10,89 кв.м. – 59 777 518 сўм­да сав­до­лар­га қўй­ил­моқ­да.

Ким ош­ди савдо 2019 йил 7 ян­варь ку­ни со­ат 15.00 да, уш­бу кун­да ким ош­ди савдо бў­либ ўт­ма­ди, деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2019 йил 9 ян­варь ку­ни 15.00 да Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35уй­да бў­либ ўта­ди.

Агар­да сав­до­лар бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, 2019 йил­нинг 3 ойи да­во­ми­да ҳаф­та­нинг ҳар се­шан­ба ку­ни­да со­ат 15.00 да бў­либ ўта­ди.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” МАБ Тош­кент бў­ли­ми­да­ги МФО 01088, СТИР 205799183, 20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўла­ган­дан сўнг ари­за­лар қа­бул қи­ли­на­ди.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) қа­бул қи­ли­на­ди. Ким ош­ди савдо ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин ари­за қа­бул қи­лиш тўх­та­ти­ла­ди.

Ари­за қа­бул қи­лиш ман­зи­ли: Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй.

Ким ош­ди сав­до­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим.

Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ, Ан­ди­жон шаҳри, Али­шер На­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+99891) 496-04-60.

Ли­цен­зия: RR-010.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.