Меҳри­бон­лик уй­ла­ри тар­би­я­ла­нув­чи­ла­ри бел­ла­ши­ш­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ - Ор­тиқхў­жа НОРОВ.

Тош­кент шаҳри­да­ги меҳри­бон­лик уй­ла­ри тар­би­я­ла­нув­чи­ла­ри ўр­та­си­да шах­мат бўй­и­ча хай­рия му­со­бақа­си ўт­ка­зил­ди.

“Ўз­бе­кин­вест” ком­па­ни­я­си ҳо­мий­ли­ги­да таш­кил эти­л­ган маз­кур тад­бир­да Sos-бо­ла­лар маҳал­ла­си, 22, 23 ва 30-меҳри­бон­лик уй­ла­ри­дан 30 на­фар ёш спорт­чи до­на сур­ди.

Тур­нир яку­ни­га кў­ра, Sos-бо­ла­лар маҳал­ла­си би­рин­чи, 22-меҳри­бон­лик уйи ик­кин­чи ва 23-меҳри­бон­лик уйи эса учин­чи ўрин­ни эгал­ла­ди. Му­со­бақа ғо­ли­б­ла­ри ва бар­ча иш­ти­рок­чи­лар­га эсда­лик ҳам­да қим­мат­баҳо со­вға­лар топ­ши­рил­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.