Ту­за­тиш

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

“Qashqadaryo auksion savdo-ijara xizmati” МЧЖ

“Biznes-daily Бир­жа” га­зе­та­си­нинг 2018 йил 20 но­ябр­да­ги 134 (2457)-со­ни­да чоп эти­л­ган “Му­бо­рак­нефт­газ” МЧЖГА те­ги­шли объ­ект­лар эъ­ло­ни­нинг 1-хат бо­ши 7-қа­то­ри­да­ги “кор­хо­на­лар­нинг улуш­ла­ри қўй­ил­моқ­да” сўз­ла­ри ўр­ни­га “кор­хо­на­лар­нинг улуш­ла­ри мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да қўй­ил­моқ­да” деб ва 2-, 3- ва 4-хат бо­ши­да­ги:

1. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Му­бо­рак ту­ма­ни, Са­но­ат зо­на­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, “Mng-chorva MCHJ” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши, бо­шланғич баҳо­си – 13 740 758 142 сўм.

2. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Му­бо­рак ту­ма­ни Са­но­ат зо­на­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, “Mng-parrandakompleks” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши, бо­шланғич баҳо­си – 6 944 203 000 сўм.

3. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Оқ­да­рё МФЙ, Оқ­да­рё қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, “Mngagrokompleks” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши, бо­шланғич баҳо­си – 7 865 478 000 сўм. ўр­ни­га 1. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Му­бо­рак ту­ма­ни, Са­но­ат зо­на­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, “Mng-chorva MCHJ” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да, бо­шланғич баҳо­си – 13 740 758 142 сўм.

2. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Му­бо­рак ту­ма­ни, Са­но­ат зо­на­си ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, “Mng-parrandakompleks” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да, бо­шланғич баҳо­си – 6 944 203 000 сўм.

3. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Оқ­да­рё МФЙ, Оқ­да­рё қи­ш­лоғи­да жой­ла­ш­ган, “Mngagrokompleks” Мчж­нинг 100 фо­из улу­ши мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да, бо­шланғич баҳо­си – 7 865 478 000 сўм, деб ту­за­тиб ўқил­син. Тош­кент ви­ло­я­ти, Чи­ноз ту­ма­ни­да­ги “Mega Line Export” МЧЖНИ ду­ма­лоқ ва тўрт бур­чак та­мға­ла­ри, шу би­лан бир­га ни­зом ва гу­воҳ­но­ма ҳам­да бух­гал­те­рия ҳуж­жат­ла­ри йўқолган­ли­ги са­ба­б­ли бе­кор қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.