Fi­cha téc­ni­ca

El Nacional (ENV) - - GASTRONOMÍ­A -

Edi­ta­do por Alum­wa­re Coor­di­na­ción edi­to­rial Adria­na Gibbs

Fo­to­gra­fías Na­ta­lia Brand Ma­ría Eu­ge­nia Ave­le­do Di­se­ño grá­fi­co SWAD/Jo­sé Mon­ti­lla Im­pre­sión Gru­po In­ten­so

Newspapers in Spanish

Newspapers from Venezuela

© PressReader. All rights reserved.