96 Trên đỉnh Olympia

Robb Report Vietnam - - Mục Lục -

Ba công nghệ mới được thương hiệu Omega đem tới Thế vận hội Rio 2016 là những bước tiến lớn trong lịch sử thể thao, ghi lại các kết quả với độ sai sót ở mức

cực thấp, gần bằng không.

tr. 126

tr. 108

tr. 74

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.