116 Kỷ nguyên trải nghiệm

Robb Report Vietnam - - Mục Lục -

Cùng Robb Report khám phá những xu hướng quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch

xa xỉ đang nở rộ, theo dõi sự chuyển dịch từ giá trị vật chất

sang giá trị trải nghiệm.

tr. 84

tr. 92

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.