Van Cleef & Arpels

Midnight Planétarium Poetic Complication

Robb Report Vietnam - - Đồng Hồ -

Midnight Planetarium, đúng như tên gọi, đem một phần của Hệ mặt trời lên mặt đồng hồ. Các hành tinh tự quay và hoàn tất quỹ đạo đúng với thời gian thực của chúng – sao Thổ hơn 29 năm, sao Mộc gần 12 năm, sao Hỏa 687 ngày, Trái đất 365 ngày, sao Kim 224 ngày và sao Thủy 88 ngày. Bộ máy tự động tuyệt vời này là cấu trúc phức tạp bậc nhất trong ngành chế tác đồng hồ, với 396 bộ phận đem tới bởi đối tác Christiaan van der Klaauw. www.vancleefarpels.com

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.