Cyrus

Klepcys Mars Red

Robb Report Vietnam - - Đồng Hồ -

Là hành tinh lớn nhất Hệ mặt trời, sao Mộc luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hiếu kỳ. Nhằm thỏa mãn điều đó, Cyrus ra mắt Klepcys Mars Red với mô hình sao Mộc 3D có thể quay liên tục. Cách thể hiện ngày giờ theo chế độ quay và chỉ thị cũng là một điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này. www.cyrus-watches.ch

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.