IWC

Portuguese Sidérale Scafusia

Robb Report Vietnam - - Đồng Hồ -

IWC đặt kỳ quan chế tác của mình vào mặt sau chiếc đồng hồ Portuguese Sidérale Scafusia có giá 750.000 đô-la Mỹ này. Bạn sẽ điều chỉnh bầu trời đêm ở vị trí mong muốn ngay khi mua, và sau đó, chiếc đồng hồ sẽ chỉ ra vị trí chính xác của khoảng 500 đến 1000 ngôi sao vào bất cứ lúc nào. www.iwc.com

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.