52 Cuộc săn tìm đá quý

Robb Report Vietnam - - Mục Lục -

Do thương hiệu khách sạn Ellerman House và Benguela

Diamonds hợp tác tổ chức, Diamonds Safari là hành trình safari đầu tiên kết hợp hoạt động tìm kiếm kim cương ngay tại

nguồn đá quý ở Nam Phi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.