Hỗ trợ 3,74 triệu USD cho các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - HOÀNG TÙNG ẢNH: MINH ĐỨC - TTXVN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 3,74 triệu USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 3,4 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng

Dự án được triển khai tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm: Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang và Yên Bái; trong thời gian từ năm 2012 - 2015.Mục tiêu của dự án hướng tới việc áp dụng những ứng dụng có hiệu quả trên cơ sở hạ tầng được nhân rộng ra ở các địa phương vùng núi phía Bắc đối với những tác động bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời hỗ trợ xây dựng khuôn khổ chính sách thuận lợi để nâng cao sự phát triển bền vũng cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các hoạt động chính của dự án gồm: Giúp các tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc lồng ghép vào chiến lược, chính sách và lập kế hoạch có liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp, thủy lợi và đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ các tỉnh xây dựng các tiêu chí lựa chọn các công trình cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương, cũng như xác định nhu cầu đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu với khí hậu trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn và các quy hoạch ở cấp huyện, tỉnh. Xây dựng các mô hình trình diễn với các giải pháp có chi phí thấp dựa trên tài nguyên địa phương để làm giảm tác động của biến đổi khí hậu...

Tối 27/9/2012, tại thành phố Tuyên Quang đã khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII với chủ đề “Đông Bắc - Miền đất thiêng liêng tươi đẹp”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.