Chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, trường dân tộc nội trú

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - NGUYỄN VĂN THÀI (huyện Na Hang, Tuyên Quang) T.T

Hỏi: Xin cho hỏi mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt như thế nào?

Trả lời: Điều 5, Quyết định số 61/2006/NĐ-CP, ngày 20/6/2006 về việc quy định chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, quy định như sau:

* Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt:

+ Mức phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao; trường năng khiếu nghệ thuật; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường dự bị đại học.

+ Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.