ASEAN tăng cường hợp tác về nông lâm nghiệp và môi trường

Tin Tuc - - VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI - HOÀNG CHƯƠNG - VIỆT TÚ

Ngày 27/9, tại Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34 (AMAF 34) với sự tham gia của các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng dẫn đầu.

Hội nghị tập trung rà soát toàn bộ nội dung trong khuôn khổ AMAF nhiệm kỳ 2011-2012 và các hợp tác trong AMAF+3 lần thứ 11. Hội nghị cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan như an ninh lương thực, sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng công nghệ mới phù hợp với xây dựng và hài hòa hóa các tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nhằm tăng vị thế và khả năng cạnh tranh của nông sản ASEAN trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ngày 26/9, tại thủ đô Băngcốc (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 12 (ASM-12) và Cuộc họp lần thứ 8 Hội nghị các bên của Thỏa thuận ASEAN về ô nhiễm mây mù xuyên biên giới.

Thông cáo báo chí của Ban thư ký ASEAN cho biết ASM-12 đã tập trung trao đổi về hợp tác khu vực đối với nhiều vấn đề môi trường, nhất là các hành động liên quan đến lĩnh vực phát triển bền vững môi trường trong Kế hoạch chi tiết của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) và thảo luận các sáng kiến mới để tiếp tục thúc đẩy hợp tác môi trường khu vực.

ASM-12 đã thông qua đề cử Vườn quốc gia U Minh Thượng của Việt Nam và Vườn quốc gia Nat Ma Taung của Mianma là Công viên Di sản ASEAN (AHP) thứ 31 và 32, nhằm nâng cao nhận thức, sự đánh giá, hưởng thụ và bảo tồn di sản thiên nhiên phong phú của ASEAN.

Ngày 27/9 tại Băngcốc cũng đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 (với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.