Giữ vững an ninh trật tự vùng Tây Bắc

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - QUANG VŨ

Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vùng Tây Bắc và phụ cận. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá, từ năm 2011 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh trong vùng, kinh tế xã hội Tây Bắc và phụ cận tiếp tục ổn định và phát triển. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định. Vụ tụ tập gây rối ở Mường Nhé, Điện Biên năm 2011 đã được tập trung giải quyết, nhanh chóng ổn định tình hình trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy được tăng cường.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Bắc còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém cần khắc phục. Hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động người dân gây rối của các thế lực thù địch và phản động diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh trên các tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định; tội phạm về ma túy, buôn bán người, tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép vẫn tiếp diễn. Đời sống của một bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Cơ chế, chính sách chưa đủ điều kiện động viên cán bộ và các lực lượng chức năng tăng cường yên tâm bám cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực Tây Bắc và phụ cận, Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả này có được là nhờ sự ủng hộ, đóng góp quan trọng, to lớn của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng lưu ý: Trong thời gian tới, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước từ nhiều hướng bằng âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà trọng điểm vẫn là các tỉnh Tây Bắc. Để đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự vùng Tây Bắc, các lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lãnh đạo các địa phương và các đơn vị chức năng kiên quyết không để địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá; không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng. Các địa phương tập trung củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc và phụ cận.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trung du và miền núi Bắc bộ đến 2020. Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các địa phương tiếp tục tăng cường, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.