Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - HƯƠNG THỦY

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với công tác thanh niên Khối đã được tổ chức. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối, vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học công nghệ được phát huy, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đoàn khối và các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học trên nhiều lĩnh vực. Các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan đã tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên phấn đấu rèn luyện đạo đức, trình độ chuyên môn, cống hiến, trưởng thành. Việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được đặc biệt quan tâm. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, các đảng ủy trực thuộc đã kết nạp được gần 6.500 đoàn viên vào Đảng, chiếm 53,6% tổng số đảng viên được kết nạp. Phong trào nghiên cứu khoa học được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên tham gia, có trên 5.000 lượt đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học. Các cấp bộ Đoàn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm…

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng thuộc Khối tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan đối với công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạnh, lối sống văn hóa, ý thức công dân, xây dựng thanh niên Khối cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, lối sống văn minh, có tinh thần tình nguyện, quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.