Đàm phán vòng hai cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - TTG

Trong hai ngày 26 - 27/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra đàm phán vòng hai cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ.

Đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nỗ lực thúc đẩy đàm phán trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định trong “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” ký tháng 10/2011, vững bước thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ, đồng thời bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này.

Hai bên nhất trí nguyên tắc chỉ đạo phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ là căn cứ vào Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan.

Hai bên thỏa thuận tiến hành đàm phán vòng ba cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ vào nửa đầu năm 2013 tại Việt Nam.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.