Tiếp tục gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến tháng 4/2013

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ -

Bộ Tài chính ngày 28/9 cho biết, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp của tháng 6/2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 1/2013 theo Nghị quyết số 13/NQCP nay được tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4/2013.

Các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.