Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - PHÚC HẰNG

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học cấp nhà nước “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo đã ôn lại diễn biến của sự kiện lịch sử trọng đại. Cách đây 40 năm, Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán Pari. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B52, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký Hiệp định Pari, rút hết quân viễn chinh về nước, làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho cuộc kháng chiến của ta.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, kết quả hội thảo có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, chủ quyền, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Các ý kiến tại hội thảo đã đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, phân tích nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật về phối hợp và hiệp đồng chiến đấu bảo vệ Hà Nội; đồng thời vận dụng, phát huy những kinh nghiệm lịch sử của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào công cuộc đổi mới, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.