Doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn ngắn chiếm trên 70%

Tin Tuc - - KINH TÏË - XAÄ HÖÅI - HẰNG LAM

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần thứ 3 của tháng 11 đạt xấp xỉ 64.863 tỷ đồng, bình quân khoảng 12.973 tỷ đồng/ngày; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 54.681 tỷ đồng, bình quân khoảng 10.936 tỷ đồng/ngày.

Trong đó, các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn. Doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng VND đạt khoảng 46.175 tỷ đồng, tương đương 71% tổng doanh số giao dịch bằng VND; doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 42.061 tỷ đồng, tương đương 78% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân của tuần giảm đối với các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 2 tháng. Trong đó, kỳ hạn 1 tuần giảm ít nhất với mức giảm là 0,01%; các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân giảm với các mức giảm từ 0,41% (kỳ hạn qua đêm) đến 0,58% (kỳ hạn 2 tháng). Các kỳ hạn còn lại, lãi suất giao dịch bình quân tăng; trong đó kỳ hạn 3 tuần và 3 tháng lãi suất bình quân tăng lần lượt là 0,69% và 0,22%; kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng, lãi suất bình quân tăng lần lượt 1,85% và 1,42%. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân cũng giảm đối với các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần (mức giảm lần lượt là 0,09% và 0,29%). Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân tăng, từ 0,07% (kỳ hạn 1 tuần) đến 0,45% (kỳ hạn 3 tuần); riêng kỳ hạn 3 tháng, lãi suất bình quân tăng 1,17%.

Hiện lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục ổn định. Chỉ có lãi suất huy động đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống giảm khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng. Mức lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 12%/năm; kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm và từ 1 đến dưới 12 tháng là 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 1012%/năm.

Đối với hoạt động cho vay, hiện lãi suất phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.