Lạng Sơn xóa thôn bản "trắng" điện lưới quốc gia

Tin Tuc - - DÊN TÖÅC VAÂ MIÏÌN NUÁI - THÁI THUẦN ẢNH: DƯƠNG NGỌC - TTXVN

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Quyết định phê duyệt dự án tổng thể cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020. Như vậy, bà con các dân tộc ở 193 thôn, bản chưa có điện tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, sẽ sớm được sử dụng điện lưới quốc gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của bà con.

Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, từ quý I/2010, 100% số xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có điện lưới quốc gia. Có điện, đời sống của người dân ở các xã, thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được nâng lên. Điều này đã thể hiện sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, sự quan tâm chăm lo đời sống của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, việc kéo điện đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, nên đến nay tỉnh vẫn còn 193 thôn của tỉnh chưa có điện.

Về tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, hiện đã đạt 95%, trong đó tỷ lệ ở khu vực nông thôn là trên 93%. Tuy vậy, trên thực tế, trong số 207 xã thuộc khu vực nông thôn có điện, thì trên 50% là do người dân tự đầu tư từ những năm 90 của thế kỷ trước, vì vậy kết cấu đường dây không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, chất lượng điện sử dụng không đạt yêu cầu, chỉ mới đáp ứng được cho thắp sáng, chưa thể sử dụng cho việc phát triển sản xuất.

Để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng khu vực các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể nhằm xóa thôn, bản trắng điện lưới quốc gia. Theo đó, dự án tổng thể cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện được chia làm 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 701 tỷ đồng. Giai đoạn I từ năm 2012 - 2015, sẽ đầu tư một số công trình cấp điện cho 114 thôn, bản chưa có điện thuộc 42 xã của 9 huyện. Giai đoạn II từ năm 2016 - 2020, đầu tư công trình cấp điện cho 79 thôn, bản chưa có điện của 29 xã.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Phòng Quản lý điện năng, Sở Công Thương Lạng Sơn, cho biết: Việc xác định phân kỳ đầu tư dựa trên cơ sở xem xét, ưu tiên đầu tư đưa điện về các thôn, bản trên địa bàn khó khăn thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện mang tính cấp bách; các thôn, bản có suất đầu tư thấp, thuận lợi cho công tác thi công và quản lý vận hành; các thôn bản chưa có điện nằm trong danh mục các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015, sau đó sẽ tiếp tục đầu tư vào các xã khác.

Việc điện lưới quốc gia về 193 thôn, bản chưa có điện thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, ngành y tế huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) tích cực thực hiện công tác y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân phòng bệnh theo mùa. Ngành thông tin đầy đủ những thành tựu tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng vào việc khám chữa bệnh; quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế khi được tiếp cận với các dịch vụ y tế tới người dân vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và trẻ em.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.