THÔNG BÁO

Tin Tuc - - KINH TÏË - XAÄ HÖÅI -

(Vv: Chấm dứt tư cách thành viên tại HSX và HNX) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC) được thành lập theo Giấy phép số 33/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2006, là Thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/11/2012 về việc nhất trí thông qua việc tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên tại HSX và HNX. Nay, chúng tôi thông báo: 1. Ký Thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).

2. Ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11/2012.

3. Đề nghị Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VSSC đến làm thủ tục tất toán tài khoản và chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác trước ngày Công ty được HSX và HNX chấp thuận cho ngừng giao dịch.

Trân trọng thông báo!

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.