Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp công tác

Tin Tuc - - THỚI SỰ - THIỆN THUẬT

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đồng chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, sự phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam thời gian qua là hết sức chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đối với Mặt trận đã thực hiện được nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy truyền thống của dân tộc, vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2012 - một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: UBTWMTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2013 cũng như chăm lo các quyền lợi sát sườn của người dân.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh qua sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp hoạt động giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, trong đó nổi lên là việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; vẫn còn những vụ việc, đơn thư giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm…

Về các nội dung phối hợp năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm bản lề 2013 với mục tiêu tổng quát đã được xác định là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận các cấp tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, phối hợp xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Phối hợp để tiếp tục phát động, thực hiện các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong xây dựng chính sách, pháp luật; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.