Tọa đàm trực tuyến góp ý về Hiến pháp

Tin Tuc - - THỚI SỰ - PHÚC HẰNG

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung trả lời những câu hỏi về lý do phải sửa đổi Hiến pháp 1992; những nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...

Giải thích về lý do phải sửa đổi Hiến pháp 1992, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoàng Thế Liên nêu rõ: Việt Nam có 4 bản hiến pháp (Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và Hiến pháp năm 1992). Một đặc điểm rất lớn của nước ta là suốt thời gian lập hiến đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì vậy, mỗi lần đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới với chính sách mới do Đảng đề ra, chúng ta đều đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương mới, đã sửa đổi Cương lĩnh 1991, sửa đổi một số chính sách lớn, đòi hỏi chúng ta phải thể chế hóa Hiến pháp để thực hiện.

Trả lời câu hỏi về những nội dung cần tập trung sửa đổi trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dự thảo lần này nhấn mạnh các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình, thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, không chỉ qua cơ quan dân cử mà các cơ quan nhà nước khác. Đó là một nội dung rất quan trọng thể hiện xuyên suốt trong dự thảo.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khách mời cũng trả lời các câu hỏi về những nội dung được người dân quan tâm, đóng góp ý kiến; các hình thức để người dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp; việc tạo điều kiện cho người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, các nhóm yếu thế trong xã hội tham gia vào việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.