Đặc biệt quan tâm đến đoàn kết dân tộc

Tin Tuc - - THỚI SỰ - ĐOÀN MẠNH DƯƠNG

Ngày 23/1, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Cơ quan viện trợ Ailen đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng lồng ghép các chính sách dân tộc, bình đẳng giới trong xây dựng luật và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và khẳng định vị trí chiến lược, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Hiện có tới 40 chương trình, mục tiêu, dự án lớn được triển khai thực hiện ở vùng dân tộc, miền núi với mục tiêu tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, y tế, giao thông, thủy lợi, hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…, và đã đạt được những kết quả to lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng luôn cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới và được cụ thể hóa bằng luật, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và nhiều văn bản quy phạm pháp luật được thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách dân tộc, bình đẳng giới ở nước ta hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như hệ thống pháp luật chưa thật đồng bộ, cơ chế chính sách còn chồng chéo, một số chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống. Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới chưa đầy đủ; phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi; cơ hội đào tạo nghề, việc làm, tiếp cận giáo dục đào tạo, nhất là của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số còn hạn chế. Đây là những vấn đề đặt ra rất cần sự nỗ lực của các cấp, ngành, Quốc hội, HĐND.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.