Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

Tin Tuc - - THÖNG TIN - DOANH NGHIVĂN HÓA - THỀ THAỀP - THU HẰNG

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần thứ ba của tháng đầu năm, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND giảm ở hầu hết các kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng. Giảm mạnh nhất tuần qua là lãi suất kỳ hạn 2 tháng - giảm 1,68% (xuống mức 6,55%); lãi suất qua đêm giảm 0,76% (2,9% so với mức 3,66% ở tuần trước); kỳ hạn 1 tuần mức giảm lãi suất là 0,7% (xuống còn 4,01%); giảm thấp nhất tuần qua là lãi suất kỳ hạn 2 tháng (giảm 0,53%, xuống mức 5,93%). Mức tăng lãi suất được ghi nhận ở các kỳ hạn 6 tháng (tăng 0,79%, lên mức 8,29%) và 12 tháng (tăng 2,33%, lên mức 12,59%). Đối với các giao dịch bằng USD trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tăng ở các kỳ hạn 2 tuần và 6 tháng, giảm mạnh nhất là ở kỳ hạn 2 tháng (giảm 1,03%, xuống còn 0,52%).

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần qua bằng VND đạt xấp xỉ 64.442 tỷ đồng (bình quân khoảng 12.888 tỷ đồng/ngày); bằng USD quy đổi ra VND đạt 46.617 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.323 tỷ đồng/ngày). Các giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần; với tổng doanh số của các kỳ hạn này bằng VND đạt khoảng 49.259 tỷ đồng (tương đương 76% tổng doanh số VND); bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 34.147 tỷ đồng (tương đương khoảng 73% tổng doanh số USD).

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 1 - 2%/năm, từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là khoảng 7,8 - 8%/năm, từ 12 tháng trở lên khoảng 10 - 11%/năm. Về lãi suất cho vay, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 9 - 12%/năm; các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác là 11 - 15%/năm đối với ngắn hạn, 14,6 - 17,5%/năm đối với trung và dài hạn.

Thị trường ngoại hối tuần qua cũng diễn biến ổn định, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến khoảng 20.825/20.865 đồng/USD.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.