Văn phòng Trung ương Đảng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Tin Tuc - - THÚÂI SÛÅ - HƯƠNG THỦY

Ngày 24/1, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.

Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phong phú, hấp dẫn đến cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thực sự về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hội thảo làm rõ hơn chuẩn mực nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên của từng đảng bộ, từng chi bộ trực thuộc, từ đó tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng.

Các tham luận tại hội thảo một lần nữa khẳng định: Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý cho trí tuệ và tâm hồn Việt Nam. Những lời dạy của Người là những gợi ý cụ thể để thực hành tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.