Ngân hàng Phát triển Việt Nam hỗ trợ 3 huyện nghèo của Lào Cai thuộc chương trình 30a

Tin Tuc - - THÖNG TIN - DOANH NGHIÏÅP - NGUYỄN THẮNG

Ngày 24/1, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giúp đỡ của VDB đối với 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai thuộc chương trình 30a của Chính phủ.

Trong những năm qua, VDB đã triển khai 39 công trình tại huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khường đang quyết toán, 13 công trình hoàn thành, 6 công trình chuyển tiếp và 19 công trình khởi công mới với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng, riêng năm 2012 hỗ trợ 22 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, tỉnh Lào Cai đã phân bổ ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng mang tính cấp bách, thiết thực, phục vụ cho sản xuất, đời sống nhân dân tại 3 huyện nghèo làm phòng bán trú dân nuôi, nhà nội trú dân nuôi, nhà ở cho giáo viên, xây trường học... Cụ thể, nguồn vốn sự nghiệp dành cho hỗ trợ tiền ăn cho học viên khuyến nông lâm, hỗ trợ 242 hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng lò sấy thuốc lá, bồn chứa nước sinh hoạt, hỗ trợ thiết bị cho trạm y tế xã với tổng kinh phí 26 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và đại diện VDB đã ký biên bản ghi nhớ nội dung phối hợp, hỗ trợ trong những năm tiếp theo.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.