Đại hội Đảng bộ VIWASEEN lần thứ II

Tin Tuc - - THÖNG TIN - DOANH NGHIÏÅP - THU HẰNG

Ngày 24/1, Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2013 - 2015, với sự tham dự của trên 150 đại biểu đại diện cho 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong suốt nhiệm kỳ I, các chỉ tiêu TCT thực hiện năm sau đều cao hơn năm trước. Nhiều công trình lớn chuyên ngành cấp thoát nước đã được thực hiện thành công.

Đại hội đưa ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới để lãnh đạo VIWASEEN trở thành một đơn vị lớn mạnh về chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường; đầu tư nhà ở và phát triển đô thị; tư vấn thiết kế… Cụ thể các nhiệm vụ đó là: Tăng cường lãnh đạo, đầu tư chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, chất thải công nghiệp và xử lý môi trường. Chú trọng phân công cán bộ có năng lực để làm việc và tích cực đề xuất, phối hợp với các sở, ngành của thành phố, các cơ quan chức năng khác, xây dựng các đề án cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải…, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.