Nhan Dan hang thang

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

-

Câu chuyện vô cùng giản dị như bao câu chuyện đang diễn ra trong đời sống hằng ngày. Nhưng nó chứa đựng bên trong một lịch sử. Cụ thể hơn là lịch sử về một con đường mà các thế hệ ở các thời đại khác nhau vẫn lựa chọn để đi. Đấy là con đường của những người Việt Nam đối với chủ quyền đất nước mình. Hai nhà báo trẻ đã tự nguyện đi trên một con tàu, trên một con đường mà những người cha của họ đã đi. Họ đã đến một vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi các thế hệ cha anh họ đã đến, đã làm tất cả kể cả hy sinh tính mệnh để bảo vệ. Trước chuyến đi, câu chuyện tình yêu của họ được đặt ra và đợi chờ câu trả lời. Và tôi cảm giác rằng: họ sẽ đi tới tình yêu của họ bởi lý tưởng sống và tình yêu Tổ quốc đang gắn kết lại họ với nhau và làm cho trái tim họ cùng vang lên một nhịp đập.

 ?? ??

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam