Tuan Tin Tuc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước

- PHẠM TIẾP

Sáng 30/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới khi Người đề cập tới những nền tảng giá trị đoàn kết, nhân văn, nhân ái chung của các tôn giáo, đặc biệt là các học thuyết cách mạng và tôn giáo: “Chúa Jesus dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa”; “Lương - giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định thắng lợi”.

Thủ tướng khẳng định, đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng, tôn giáo mang những nét văn hóa riêng nhưng đều hướng đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Bởi vậy, các tín ngưỡng, tôn giáo có sự dung hợp, đan xen và hòa đồng. Ngay từ buổi đầu của nền độc lập, tự chủ sau nghìn năm Bắc thuộc, hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” hay là sự dung hợp nhuần nhuyễn giữa Nho Phật - Đạo đã trở thành một nét nổi bật, đặc sắc của văn hiến Thăng Long, văn minh Đại Việt.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng

và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, nhiều vị chức sắc các tôn giáo đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho Chính phủ. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa I đến nay, gần 60 vị chức sắc, chức việc tiêu biểu của các tôn giáo đã được bầu vào Quốc hội và hàng nghìn chức sắc tôn giáo tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

Trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu, hàng chục nghìn chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã tham gia các đoàn thể, tổ chức xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chức sắc tôn giáo đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động các tín đồ tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai

trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

“Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước trong khó khăn, thách thức, cũng như trong thời cơ thuận lợi. Đất nước ta có phong trào gì, các tôn giáo hưởng ứng và đóng góp tích cực vào phong trào đó. Đất nước có khó khăn thách thức gì, các tôn giáo đồng hành cùng đất nước vượt qua khó khăn, thách thức đó. Đất nước có cơ hội, thời cơ gì, các tôn giáo tham gia thúc đẩy mạnh mẽ để góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng chỉ rõ.

Gần đây nhất, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; đất nước ta đã trải qua những thời điểm khó khăn, thách thức chưa có trong tiền lệ. Chính trong những lúc khó khăn đó, các tổ chức tôn giáo lại càng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, tích cực đóng góp các nguồn lực, chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch

COVID-19 với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh; việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt. Mặc dù tình hình thế giới, khu vực, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các quốc gia, Việt Nam vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm các cân đối lớn. Công tác an sinh xã hội được triển khai nhanh, ngày càng tốt hơn. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại được củng cố và tăng cường, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng cho rằng, có được những thành quả nêu trên là nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự tham gia tích cực, đóng góp đầy ý nghĩa của đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc tôn giáo và các tổ chức tôn giáo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực của các tôn giáo ở Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, chính trong gian khó, các giá trị đạo đức tốt đẹp, tinh thần nhân văn, nhân ái, sống tốt đời đẹp đạo của các tôn giáo đã được phát huy cao độ, hòa chung và vun đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam.

 ?? ?? Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam