Tuan Tin Tuc

DOANH NGHIỆP GIA NHẬP VÀ TÁI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG TĂNG MẠNH

- THÚY HIỀN

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 8 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao chưa từng có khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 8/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, trong tháng 8/2022, có 11.918 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 130.198 tỷ đồng, tăng 106,9% về số doanh nghiệp và tăng 91,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê đề xuất các bộ, ngành tiếp tục bảo đảm cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng; hỗ trợ tối đa các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất nhằm giữ đơn hàng và chuỗi cung ứng.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam