Tuan Tin Tuc

SỬ DỤNG THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ

-

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Theo đó, thay thế cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới. Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác.

Công dân, cơ quan, tổ chức cũng có thể sử dụng thiết bị đọc QRCode tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ Căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Ngoài ra, người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, qua các bước. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong. dancuquocg­ia.gov.vn; sau đó đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại... Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID trên các thiết bị điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam