Tuan Tin Tuc

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THÍ ĐIỂM 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU

-

Sáng 29/8, UBND thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã công bố trang thông tin đất đai và thí điểm 25 dịch vụ công thiết yếu nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Trang thông tin đất đai TP Thủ Đức (đường link: http:// datdai-tpthuduc.tphcm.gov. vn) giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ chuyển nhượng, thế chấp nhà đất trên địa bàn thành phố Thủ Đức được nhanh chóng và thuận tiện. Giai đoạn 1, người dân và doanh nghiệp nhận tin nhắn để thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ chi tiết từng bước luân chuyển và nhận kết quả qua email và bưu điện. Giai đoạn 2, người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nhận thông báo thuế, nộp thuế, nộp hồ sơ sau thuế qua môi trường điện tử và nhận kết quả qua bưu điện, chỉ đến UBND TP Thủ Đức một lần để nộp bản chính theo quy định.

Bên cạnh việc triển khai trang thông tin đất đai TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức đã triển khai tổ chức tiếp nhận và hướng dẫn, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp tại UBND phường đối với 25 dịch vụ công trực tuyến của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đền 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam