Tuan Tin Tuc

QUYẾT TÂM CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI

-

NĂM 2021, CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH LONG AN GIẢM MẠNH CẢ VỀ ĐIỂM SỐ VÀ THỨ HẠNG DO CÓ NHIỀU NGUYÊN NHÂN; TRONG ĐÓ, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. ĐỂ QUAY LẠI NHÓM TỐT ĐẾN RẤT TỐT TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ PCI, TỈNH ĐÃ ĐỀ RA NHIỀU GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT TRONG NĂM 2022.

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN CHỈ SỐ PCI SỤT GIẢM NĂM 2021

Năm 2021, chỉ số PCI của tỉnh Long An đạt 66,58 điểm, xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước; giảm 3,79 điểm và 13 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước so với năm 2020. Đây là mức giảm sâu nhất trong suốt 5 năm qua. Đáng chú ý, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2021, Long An chỉ có 2 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý, 8 chỉ số còn lại đều giảm điểm.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, việc chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh giảm mạnh cả về điểm số và thứ hạng có nhiều nguyên nhân; trong đó, quan trọng nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chưa giải quyết đáng kể những khó khăn của doanh nghiệp. Trong vài trường hợp việc triển khai còn chậm do chưa có hướng dẫn, hoặc hướng dẫn chưa rõ ràng… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các chỉ số thành phần PCI, là nguyên nhân chủ yếu gây sụt giảm PCI năm 2021.

Từ những chỉ số thành phần giảm điểm trong năm 2021 cho thấy, đã xuất hiện hàng loạt bất cập cần được tháo gỡ; nguyên nhân sụt giảm chỉ số PCI có từ khách quan và chủ quan. Hội nghị báo cáo kết quả PCI nằm 2021, bàn giải pháp cải thiện và nâng cao PCI năm 2022 đã

chỉ ra các nguyên nhân. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tạo lập, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, nhưng ở một số nơi, còn một số trường “trên đã thông, dưới chưa thoáng”; chưa có biện pháp kiểm tra, giám sát và chế tài khi chưa thực hiện tốt. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn của các ngành, địa phương, Trung tâm hành chính công các cấp chưa được theo dõi, đánh giá, xác định nguyên nhân để khắc phục kịp thời; các tiêu chí đánh giá chưa gắn với tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm của các sở, ngành, địa phương; Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chưa năng động, chưa phát huy được bản lĩnh, vai trò người đứng đầu; còn hiện tượng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cũng chưa thực sự nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong PCI đối với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá, nâng cao các chỉ số thành phần, xác định nguyên nhân và mạnh dạn đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… tại một số cơ quan đơn vị chưa được triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Song song đó, việc triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của các sở ngành, địa phương chưa được triển khai đồng bộ, chưa thống nhất về quan điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm chưa kịp thời, chưa có tính răn đe cao cũng là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm các chỉ số thành phần PCI.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP

Tỉnh xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022 là triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp sáng tạo.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thật cụ thể, chi tiết và phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành, xác định rõ tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp thay vì là quản lý, hỗ trợ như trước đây. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để khắc phục… nhằm thực hiện quyết tâm đưa tỉnh trở lại nhóm tốt đến rất tốt trên bảng xếp hạng PCI năm 2022.

Việc cần làm ngay là tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xử lý vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường công khai, minh bạch, nhất là các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tập trung khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, chủ động rà soát, tham mưu cắt giảm hoặc bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không còn cần thiết; không yêu cầu những thủ tục, giấy phép luật không quy định; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xác định nguyên nhân, sai phạm ở đâu khắc phục ở đó, cơ quan nào gây chậm trễ trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cơ quan đó phải xin lỗi doanh nghiệp…

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính do đơn vị mình đảm trách.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI và tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương. Hoàn chỉnh kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Long An năm 2022 và xác định mục tiêu năm 2022 điểm số PCI phải đạt từ 70 điểm trở lên và trở lại TOP 10 trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư 2022 với những cách làm mới sống động hơn, tạo sức hút mới. Tổ chức gặp gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp tại các huyện trọng điểm của tỉnh.

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tăng cường rà soát, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của từng sở ngành, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông minh và nền tảng xã hội số - Ứng dụng Long An ID; Đẩy nhanh chuyển đổi số; áp dụng đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sở ngành, địa phương.

Tăng cường nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng văn hóa “xin lỗi” trong hệ thống chính trị, quán triệt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức từ cấp lãnh đạo đến cán bộ công chức, viên chức để đổi mới tư duy và cách làm việc của cán bộ công chức, viên chức.

BÍ THƯ TỈNH ỦY LONG AN NGUYỄN VĂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THẬT CỤ THỂ, CHI TIẾT ĐỂ QUYẾT TÂM CẢI THIỆN BẰNG ĐƯỢC CHỈ SỐ PCI. TỈNH PHẤN ĐẤU QUAY TRỞ LẠI NHÓM TỐT ĐẾN RẤT TỐT TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ PCI.

 ?? ?? Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (người chỉ tay) thăm và động viên doanh nghiệp hoạt động.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được (người chỉ tay) thăm và động viên doanh nghiệp hoạt động.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam