Tuan Tin Tuc

Đắk Lắk trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

- NGUYÊN DUNG

Trong 9 tháng của năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 8.500 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, 5.700 lao động làm việc ở các tỉnh khác, 2.800 lao động tại địa phương; 8.640 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định (bao gồm lũy kế số người đã tiếp nhận hồ sơ trong năm 2021, được ban hành quyết định hưởng trong năm 2022), với số tiền chi trả 132 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, Trung tâm đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Trung tâm thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tại 2 văn phòng giao dịch ở huyện EaKar và thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); đồng thời bố trí cán bộ, nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để tư vấn, tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách cho người dân.

Bên cạnh việc được nhận trợ cấp thất nghiệp, 100% lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 310 lao động được hỗ trợ học nghề (tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước) vượt 55% so với kế hoạch năm 2022.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam