Tuan Tin Tuc

ĐIỆN MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XX ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

-

Ngày 16/10/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện mừng.

Nội dung điện mừng như sau: "Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi tới Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Với tình cảm đồng chí, anh em, chúng tôi hết sức quan tâm, dõi theo từng bước phát triển, lớn mạnh của đất nước Trung Quốc và vui mừng nhận thấy từ sau Đại hội XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, sự định hướng của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, hoàn thành đúng thời hạn mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tổ chức thành công kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông qua Nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng, đưa sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc vững chắc bước vào thời đại mới.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề ra những đường lối, quyết sách quan trọng và xác định các chủ trương, định hướng lớn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp...

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đang lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và đi lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Chúng tôi trước sau như một coi trọng và sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới…”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam