Tuan Tin Tuc

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO TIẾP TỤC TĂNG

- PHẠM KIÊN - BÁ THÀNH

Số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Lào cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1,22 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 465,7 triệu USD, tăng 4,1%; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 755,8 triệu USD, tăng 51,3%.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào gồm rau, củ, quả, trị giá 44,8 triệu USD, tăng mạnh 230%; xăng dầu các loại đạt 52,4 triệu USD, tăng 268%; phân bón các loại đạt 26,5 triệu USD, tăng 53,4%; Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác đạt 45,5 triệu USD, tăng 14,9%. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm cao su đạt 169,3 triệu USD, tăng 58,7%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 106,2 triệu USD, tăng 49,7%; quặng và khoáng sản khác đạt 66,9 triệu USD, tăng 15,9%.

Với tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại như hiện nay, dự kiến tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2022 sẽ đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2021.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam