Tuan Tin Tuc

30 NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI LỚN ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ QUA CỔNG ĐIỆN TỬ

- THÙY DƯƠNG

Bộ Tài chính đã vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile). Từ ngày 21/3/2022 (thời điểm triển khai) đến nay, đã có 140.615 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 69.465 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 308 tỷ đồng; có 30 nhà cung cấp nước ngoài lớn như Microsoft, Facebook, Netflix; Samsung; TikTok; eBay… đăng ký, kê khai trên Cổng thông tin điện tử và nộp thuế với tổng số thuế khoảng 22,2 triệu USD.

Dự kiến tháng 11/2022, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành việc xây dựng Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử, tiến hành triển khai thí điểm với 3 sàn thương mại điện tử và sẽ triển khai chính thức từ tháng 1/2023. Số thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến nay đạt 5.588 tỷ đồng. Số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%, đặc biệt tăng cao từ năm 2021, số thu năm 2021 đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2020.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam