Tuan Tin Tuc

KINH TẾ HẢI DƯƠNG TĂNG TRƯỞNG NHANH

-

Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế của tỉnh Hải Dương có sự phục hồi nhanh, các ngành sản xuất, kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Những tháng cuối năm, Hải Dương tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường; hoàn hiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính" và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án và khắc phục, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đất sai phép, sai mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí đất đai; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, vướng mắc về thủ tục hành chính làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam