Tuan Tin Tuc

Phú Yên đầu tư xây dựng 30 công trình, dự án điện

-

Trong 9 tháng năm 2022, Công ty Điện lực Phú Yên đã giải ngân đạt 72% kế hoạch vốn cho 30 công trình, dự án điện.

Công ty Điện lực Phú Yên đã hoàn thành việc thi công xây lắp, nghiệm thu đóng điện công trình “Đấu nối đường dây 22kV vượt sông Đà Nông” với chiều dài đường dây 22kV là 1.094,4 mét. Một số hạng mục của công trình (cột thép cao 25 mét, đế móng sâu 7,5 mét) được thi công vượt sông Đà Nông, bảo đảm về độ cao cho tàu thuyền qua lại. Đặc biệt, trong quá trình thi công công trình, Công ty Điện lực Phú Yên vẫn cấp điện bình thường cho các xã phía Nam thị xã Đông Hoà.

Việc đưa công trình đấu nối đường dây 22kV vượt sông Đà Nông vào hoạt động giúp tỉnh Phú Yên có thêm mạch liên lạc xuất tuyến 22kV, tăng cường đảm bảo hệ thống lưới điện luôn ổn định, nguồn điện được cấp truyền tải liên tục, đáp ứng yêu cầu chất lượng và an toàn.

Những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Phú Yên tập trung nghiệm thu các công trình đầu tư trong năm 2022, đưa vào khai thác và vận hành kịp thời, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và liên tục. Ngoài ra, công ty tiến hành nghiệm thu khối lượng thi công xây lắp, kịp thời giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam